Puheterapia

Kaikilla ihmisillä on oikeus tulla ymmärretyksi, pystyä ilmaisemaan itseään ja olla vuorovaikutuksessa.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa puheen, kielen ja kommunikaation häiriöitä sekä nielemisvaikeuksia.  Terapian tarve on yksilöllistä ja tarjoankin puheterapiapalvelua yksittäisistä ohjauskäynneistä monivuotisiin terapioihin.

Terapialle asetetaan tavoitteet yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa keskustellen, mikä heille on tärkeää ja missä haluaisi tapahtuvan kehitystä. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Kelan terapioissa käytetään GAS (Goal Attainment Scale) -menetelmää, jonka avulla tavoitteiden toteutumista seurataan. 

Puheterapiakäynnit toteutuvat asiakkaan lähiympäristössä kotona, päiväkodissa, koulussa tai vastaanottotiloissani Kauhajoella. Puheterapia on tehokkainta silloin, kun siihen osallistuu kuntoutettava lapsi ja hänen lähipiirinsä. Jaksoillani on lapsella käytössä puheterapiavihko, johon kerään kotiharjoitteita ja vinkkejä. Säännöllisellä kotiharjoittelulla tavoitteet saavutetaan varmimmin.

Puheterapia-asiakkainani on lapsia ja aikuisia. Terapiakerta kestää useimmiten 45 minuuttia, joissakin tapauksissa 60 minuuttia. Kelan korvaamat käynnit toteutuvat yleensä 1-2 kertaa viikossa.  Käytän puheterapiassa yksilöllisten tarpeiden mukaan tukiviittomia ja kuvia.

Puheterapiassa tärkeintä on toimiva vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Kaikki taidot kehittyvät parhaiten, kun on luottavainen ja lämmin puheterapiasuhde. Lasten puheterapiassa monia asioita harjoitellaan epäsuorasti leikin ja pelien avulla.

Tietoa minusta

Nimeni on Fiia Mäki-Lohiluoma ja toimin yksityisenä puheterapeuttina Kauhajoella ja Kurikassa. Toimin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapian palveluntuottajana Keskisen vakuutuspiirin alueella 2021 lähtien. Lisäksi minulle voi tulla kunnan maksusitoumuksella, vakuutusyhtiön maksamana tai itsemaksavana asiakkaana.

Tietoa minusta

Yhteystiedot

Keskustie 5 61850 Kauhajoki As

045-1656461

fiia.makilohiluoma@gmail.com


© 2021 Puheterapiapalvelut Fiia Mäki-Lohiluoma. Kaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!